#

Aktuality pro rok 2019 ze světa dotací

Se začátkem nového roku si Vám dovolujeme představit novinky ze světa dotací, které Vás v roce 2019 čekají a shrneme pro Vás i ty dotační možnosti, které jsou stále aktuální a o které můžete žádat již nyní.

Číst více →

Reference

“S ECONOMY RATING jsme zrealizovali projekt, jehož cílem bylo posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti a rozvoje naší společnosti. Pracovníci společnosti bezproblémově zajistili administraci našeho projektu od počátku až do jeho konce. Jejich profesionální přístup tak přispěl k úspěšnému profinancování celého projektu.”
Petr Žáček, Chemoplast BEC, a.s.
výkonný ředitel
“Pracovníci společnosti ECONOMY RATING velmi pružně reagují na mé požadavky, řeší nastálé situace a v oblasti dotazů vždy přicházejí s rychlým a účinným řešením. Oceňuji, že ve společnosti ECONOMY RATING pracují profesionálové ve svém oboru a mají lidský přístup ke svojí práci. Děkujeme za dosavadní pomoc a rady a těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém programovém období!”
Ing. Bc. Jan Kuba, Your Solution s.r.o.
jednatel společnosti
“Společnost ECONOMY RATING zaměstnává mladý tým profesionálů, kteří vždy dostojí svým závazkům. Kvalitně a pečlivě odvedená práce je u společnosti ECONOMY RATING standardem. Cením si vstřícného jednání a osobního přístupu k práci.”
Libor Jelínek, CITO CZ s.r.o.
jednatel společnosti
“V průběhu naší spolupráce společnost ECONOMY RATING vždy dostála našim specifickým požadavkům, ať už se jednalo o tvorbu dotačního auditu přímo šitého na míru naší společnosti, samotnou tvorbu dotační žádosti, tak poté dotačního managementu v průběhu realizace našeho projektu v programu Rozvoj, Operační program Podnikání a inovace. S pomocí společnosti ECONOMY RATING se nám úspěšně podařilo projekt dokončit a získat tak dotaci z EU v plné výši na financování 2 nových technologií. Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další společně zrealizované projekty.”
Ing. Jaromír Bajgar, EMKO Case a.s.
předseda představenstva
“Společnost ECONOMY RATING je pro nás osvědčený partner v otázce evropských dotací. Vážíme si odbornosti, poctivosti a trpělivosti projektových manažerů. Všechny potřebné dokumenty jsou vždy zpracované včas a důsledně, proto se na ECONOMY RATING rádi opakovaně obracíme. ”
Ing. Pavel Šafránek, MBA, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
finanční ředitel
“Díky dlouhodobé spolupráci v oblasti široké škály dotací (tvorba vzdělávacích programů, vzdělávání zaměstnanců, stáže, vývoj ICT), a to jak při přípravě, tak při realizaci projektů, můžeme služby společnosti ECONOMY RATING určitě doporučit. Poradci společnosti velmi rychle reagují na naše požadavky a pružně řeší vzniklé potíže s ohledem na naše specifika. Oceňujeme jejich profesionalitu a zároveň osobní přístup.”
Jaroslav Mareček, COMGUARD s.r.o.
manažer projektu
“Společnost ECONOMY RATING jsme si v roce 2009 vybrali ke spolupráci při přípravě projektu „Zavedení strategického řízení ve společnosti GEOtest Brno, a.s.“. A byla to velmi dobrá zkušenost. Proto následovaly další společné projekty a pracovníkům ECONOMY RATING jsme svěřili administrativní kontrolu po celou dobu jejich realizace. Služby, které ECONOMY RATING poskytuje, jsou pro nás velkým ulehčením a my se tak můžeme plně věnovat pouze odborné stránce.”
RNDr. Lubomír Klímek, MBA, GEOtest, a.s.
výrobní ředitel
“Jsme velice rádi, že v oblasti dotací můžeme spolupracovat právě s ECONOMY RATING, jejíž zaměstnanci nám vždy ochotně poradí a nastíní možnosti řešení odpovídající našim specifickým potřebám. Odvedená práce je vždy zpracována v požadované kvalitě a odevzdána v termínu. Děkujeme za dosavadní spolupráci.”
Petr Macák, IMPROMAT CZ spol. s.r.o.
vedoucí IT
“Společnost ECONOMY RATING nám poskytuje vždy aktuální informace v problematice dotačního poradenství a aktivně vyhledává dotační příležitosti pro naše záměry. Oceňuji zejména profesionální přístup a vstřícné a přátelské jednání. S jejich pomocí jsme projekt dokončili v daném termínu a získali požadovanou podporu z EU. V naší společné spolupráci bychom rádi pokračovali i v dalších letech.”
Mgr. Jana Markesová, Ph.D., ATOMO PROJEKT s.r.o.
jednatelka společnosti
“S pomocí evropských fondů jsme v naší společnosti REDA a.s. modernizovali výrobní zařízení a postupy. Pracovníci ECONOMY RATING nás spolehlivě provedli celým procesem získání dotace, proto společně s nimi plánujeme využít finanční prostředky také z nového programového období. Dobré zkušenosti máme i s ostatními službami, které firma ECONOMY RATING nabízí. V minulosti nám totiž několikrát pomáhala rovněž s výběrem nových zaměstnanců.”
Ing. Michal Brož, REDA a.s.
technický ředitel
“Na společnosti ECONOMY RATING oceňujeme její komplexní přístup v rámci poskytovaných poradenských služeb. Oceňujeme spolehlivost při sledování termínů a profesionalitu pracovníků při přípravě projektů i ve fázi jejich realizace. S výsledky práce společnosti ECONOMY RATING jsme velice spokojeni a rádi ji doporučíme jako spolehlivého partnera při získávání dotací.”
Ing. Tomáš Böhm, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
ředitel organizace
“S firmou ECONOMY RATING dlouhodobě spolupracujeme v oblasti dotačních projektů zaměřených na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Oceňujeme zejména přístup pracovníků, kteří rychle a flexibilně reagují na naše požadavky, k jejichž naplnění vynaloží veškeré své úsilí.”
Ing. Luděk Drobek, Profibaustoffe CZ, s.r.o.
jednatel společnosti
“S firmou ECONOMY RATING a.s. spolupracujeme v různých oblastech (dotační projekty ESF, poradenství pro výběr pracovníků, vzdělávání) a svou ochotou, flexibilitou a pečlivostí si získala naši důvěru. Na základě těchto pozitivních zkušeností můžeme společnost ECONOMY RATING a.s. doporučit.”
Ing. Jana Majnušová, InfoTel, spol. s r.o.
vedoucí úseku ekonomicko-správního
“Spolupráce se společností ECONOMY RATING na poli dotačních projektů, vzdělávání i poradenství v oblasti lidských zdrojů je výjimečná díky komplexnímu přístupu ke klientovi, naprosté profesionalitě a zkušenostem, ale i osobnímu přístupu. Výstupy byly vždy dokonale a pečlivě zpracovány a byly v nich zohledněny specifické potřeby naší společnosti. S pomocí společnosti ECONOMY RATING jsme získali dotaci a úspěšně zrealizovali dva projekty na vzdělávání zaměstnanců. Doporučujeme!”
Ing. Libor Sádlík, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
finanční ředitel
“Na společnosti ECONOMY RATING oceňujeme zejména komplexní přístup ke klientovi. Díky analýze dotačních možností, zohledňující specifické potřeby naší společnosti, jsme naši energii vždy úspěšně zacílili správným směrem. Se společností ECONOMY RATING dlouhodobě spolupracujeme při získávání dotací pro naše kamenolomy. Aktuálně máme za sebou realizaci tří projektů zaměřených na snížení znečištění životního prostředí. Odvedená práce byla vždy v požadované kvalitě a termínu. Na základě našich zkušeností, můžeme spolupráci s touto společností vřele doporučit.”
Ing. Otakar Veselý ml., Kámen a písek, spol. s.r.o.
výrobně-technický ředitel, zástupce ředitele