#

Podpora agroturistiky

V rámci Programu rozvoje venkova se zemědělským podnikatelům nabízí možnost získat dotace na vybudování malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, sportoviště a na další doprovodné aktivity v rámci cestovního ruchu.

Číst více →
#

Podpora investic do nezemědělských činností

Podnikáte v zemědělství a chcete rozšířit své podnikání i do jiné oblasti než do zemědělství? V rámci Programu rozvoje venkova můžete získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci provozovny a pořízení strojů a technologií pro nezemědělskou činnost.

Číst více →

Reference

“Společně s ECONOMY RATING a díky podpoře z EU jsme vybudovali pro obyvatele naší obce novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Realizací tohoto projektu jsme pozitivně přispěli ke snížení znečištění životního prostředí a taktéž jsme dosáhli zvýšení kvality života obyvatel. Projekt je důkazem kvalitně odvedené práce pracovníků ECONOMY RATING, kteří nám při realizaci projektu vždy vyšli vstříc a byli velice ochotní.”
Dana Svobodová, obec Konárovice
starostka obce
“S firmou ECONOMY RATING a.s. spolupracujeme v různých oblastech (dotační projekty ESF, poradenství pro výběr pracovníků, vzdělávání) a svou ochotou, flexibilitou a pečlivostí si získala naši důvěru. Na základě těchto pozitivních zkušeností můžeme společnost ECONOMY RATING a.s. doporučit.”
Ing. Jana Majnušová, InfoTel, spol. s r.o.
vedoucí úseku ekonomicko-správního
“Společnost ECONOMY RATING je pro nás osvědčený partner v otázce evropských dotací. Vážíme si odbornosti, poctivosti a trpělivosti projektových manažerů. Všechny potřebné dokumenty jsou vždy zpracované včas a důsledně, proto se na ECONOMY RATING rádi opakovaně obracíme. ”
Ing. Pavel Šafránek, MBA, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
finanční ředitel
“Na společnosti ECONOMY RATING oceňujeme její komplexní přístup v rámci poskytovaných poradenských služeb. Oceňujeme spolehlivost při sledování termínů a profesionalitu pracovníků při přípravě projektů i ve fázi jejich realizace. S výsledky práce společnosti ECONOMY RATING jsme velice spokojeni a rádi ji doporučíme jako spolehlivého partnera při získávání dotací.”
Ing. Tomáš Böhm, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
ředitel organizace
“Se společností ECONOMY RATING spolupracujeme již více než 5 let, během kterých jsme připravili a úspěšně realizujeme již druhý projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců. Vážíme si ochoty pracovníků pružně pomoci a poradit při všech potížích, které se v průběhu realizace projektů vyskytují, i lidského přístupu a profesionality, se kterými ke své práci přistupují. Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování v dalším programovém období!”
Werner Wiesner, K + B Expert, s.r.o.
vedoucí projektu
“Firma ECONOMY RATING disponuje týmem zkušených pracovníků, kteří pružně reagují na naše potřeby, specifické požadavky a změny v souvislosti s realizovaným projektem. Pro nastalé komplikace navrhují vždy účinná řešení. Věříme, že společnými silami dovedeme náš inovativní projekt k úspěšnému ukončení a profinancování. Zároveň oceňujeme jejich aktivní přístup a vysoké pracovní nasazení. Těšíme se na další spolupráci v novém programovém období.”
Ing. Jaroslav Novák, HARTMANN – RICO a.s.
člen představenstva, technický a výrobní ředitel
“V průběhu naší spolupráce společnost ECONOMY RATING vždy dostála našim specifickým požadavkům, ať už se jednalo o tvorbu dotačního auditu přímo šitého na míru naší společnosti, samotnou tvorbu dotační žádosti, tak poté dotačního managementu v průběhu realizace našeho projektu v programu Rozvoj, Operační program Podnikání a inovace. S pomocí společnosti ECONOMY RATING se nám úspěšně podařilo projekt dokončit a získat tak dotaci z EU v plné výši na financování 2 nových technologií. Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další společně zrealizované projekty.”
Ing. Jaromír Bajgar, EMKO Case a.s.
předseda představenstva
“Jsme velice rádi, že v oblasti dotací můžeme spolupracovat právě s ECONOMY RATING, jejíž zaměstnanci nám vždy ochotně poradí a nastíní možnosti řešení odpovídající našim specifickým potřebám. Odvedená práce je vždy zpracována v požadované kvalitě a odevzdána v termínu. Děkujeme za dosavadní spolupráci.”
Petr Macák, IMPROMAT CZ spol. s.r.o.
vedoucí IT
“Díky dlouhodobé spolupráci v oblasti široké škály dotací (tvorba vzdělávacích programů, vzdělávání zaměstnanců, stáže, vývoj ICT), a to jak při přípravě, tak při realizaci projektů, můžeme služby společnosti ECONOMY RATING určitě doporučit. Poradci společnosti velmi rychle reagují na naše požadavky a pružně řeší vzniklé potíže s ohledem na naše specifika. Oceňujeme jejich profesionalitu a zároveň osobní přístup.”
Jaroslav Mareček, COMGUARD s.r.o.
manažer projektu
“Pracovníci společnosti ECONOMY RATING velmi pružně reagují na mé požadavky, řeší nastálé situace a v oblasti dotazů vždy přicházejí s rychlým a účinným řešením. Oceňuji, že ve společnosti ECONOMY RATING pracují profesionálové ve svém oboru a mají lidský přístup ke svojí práci. Děkujeme za dosavadní pomoc a rady a těšíme se na vzájemnou spolupráci v novém programovém období!”
Ing. Bc. Jan Kuba, Your Solution s.r.o.
jednatel společnosti
“Společnost ECONOMY RATING nám poskytuje vždy aktuální informace v problematice dotačního poradenství a aktivně vyhledává dotační příležitosti pro naše záměry. Oceňuji zejména profesionální přístup a vstřícné a přátelské jednání. S jejich pomocí jsme projekt dokončili v daném termínu a získali požadovanou podporu z EU. V naší společné spolupráci bychom rádi pokračovali i v dalších letech.”
Mgr. Jana Markesová, Ph.D., ATOMO PROJEKT s.r.o.
jednatelka společnosti
“S ECONOMY RATING jsme zrealizovali projekt, jehož cílem bylo posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti a rozvoje naší společnosti. Pracovníci společnosti bezproblémově zajistili administraci našeho projektu od počátku až do jeho konce. Jejich profesionální přístup tak přispěl k úspěšnému profinancování celého projektu.”
Petr Žáček, Chemoplast BEC, a.s.
výkonný ředitel
“S pomocí evropských fondů jsme v naší společnosti REDA a.s. modernizovali výrobní zařízení a postupy. Pracovníci ECONOMY RATING nás spolehlivě provedli celým procesem získání dotace, proto společně s nimi plánujeme využít finanční prostředky také z nového programového období. Dobré zkušenosti máme i s ostatními službami, které firma ECONOMY RATING nabízí. V minulosti nám totiž několikrát pomáhala rovněž s výběrem nových zaměstnanců.”
Ing. Michal Brož, REDA a.s.
technický ředitel
“Na společnosti ECONOMY RATING oceňujeme zejména komplexní přístup ke klientovi. Díky analýze dotačních možností, zohledňující specifické potřeby naší společnosti, jsme naši energii vždy úspěšně zacílili správným směrem. Se společností ECONOMY RATING dlouhodobě spolupracujeme při získávání dotací pro naše kamenolomy. Aktuálně máme za sebou realizaci tří projektů zaměřených na snížení znečištění životního prostředí. Odvedená práce byla vždy v požadované kvalitě a termínu. Na základě našich zkušeností, můžeme spolupráci s touto společností vřele doporučit.”
Ing. Otakar Veselý ml., Kámen a písek, spol. s.r.o.
výrobně-technický ředitel, zástupce ředitele
“S firmou ECONOMY RATING dlouhodobě spolupracujeme v oblasti dotačních projektů zaměřených na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Oceňujeme zejména přístup pracovníků, kteří rychle a flexibilně reagují na naše požadavky, k jejichž naplnění vynaloží veškeré své úsilí.”
Ing. Luděk Drobek, Profibaustoffe CZ, s.r.o.
jednatel společnosti